Grundläggning till Altan: Allt du Behöver Veta & Gratis Tabell

I denna artikel tittar vi närmare på plintar, plattor och andra alternativ av grundläggning till altan. Testa även vårt gratis 3D-verktyg längre ned i artikeln!

Introduktion

Det är två saker som styr vilken typ av grundläggning du bör välja till din altan: 

  • Markförhållanden
  • Höjd på altanen

Har du en hög altan eller ojämn mark där du vill bygga är plintar det vanligaste alternativet. Dessa köper du färdiga eller så gjuter du dom själv. Markskruvar är ett annat alternativ, köper du dessa kommer oftast ett företag och installerar dem åt dig. 

Har du en låg altan kan den däremot monteras direkt på trädgårdsplattor av betong eller murblock. För att få ett bra resultat vill du dock att marken är stabil och väldränerad. 

Börja alltid med att kolla om du behöver bygglov innan du sätter igång med byggandet! Läs allt om detta i vår artikel: Allt om bygglov för altan och den ultimata checklistan!✅

En animering av installation av markskruv och plintar för altan.
Animering av installation av markskruv och plintar som grundläggning till altan.

Markförhållanden och minsta djup

Man brukar rekommendera att plintar ska gjutas på tjälfritt djup. Djupet varierar beroende på vart du bor i landet från 1,1 m i söder till 2,5 m i norr. Bor du t.ex. i Karlstad så är det frostfria djupet 1,7 m. Detta kan låta som mycket och har man många plintar så blir det många timmars grävande. Den positiva nyheten är att för lättare konstruktioner som altaner så kommer man många gånger komma undan med ett betydligt mindre djup. Men då är det också viktigt att man gör ett ordentligt jobb så att man får en stabil grund som minimerar risken för sättningar. 

Karta som illustrerar zoner för frostfria djup i Sverige. Bild från www.traguiden.se

Sättningar, alltså när marken rör på sig så att du får en altan som lutar kors och tvärs, uppstår när man bygger på mark med dålig bärighet eller på grund av tjäle. Tjäle innebär att vattnet i marken fryser till is, och när vatten fryser expanderar det och ett tryck uppåt skapas på plintarna som gör att de förflyttas. 

Om man väljer en grundare nivå är frostfritt djup och vill minimera risken att grunden rör på sig kan det vara en bra idé att använda en markisoleringsplatta av cellplast ovanpå gruset innan man ställer ner plinten. Detta hjälper mot risken för tjälskjutning. 

Färdiga plintar som du köper i byggvaruhandeln är 50 cm eller 70 cm höga. Detta räcker oftast om det är grus och sten i jorden. Men har du ett löst och mullrikt material där du gräver är det säkrare att gå lite djupare och då är det också bäst att gjuta plinten själv. 

Olika sorters plintar: gjuta själv eller köpa färdiga

Gjuter du själv behöver du ett gjutrör i papp som du sågar av i rätt höjd, grovbetong som du blandar till med vatten och cement, och fästjärn eller plintskor som används för att fästa stolparna som altanen står på. Alternativet är att köpa färdiggjutna plintar, med dessa sparar du på arbete och tid. Har du stora stenar i marken som du inte kan flytta på är det dock bättre att gjuta plintarna själv så att du kan anpassa plinten efter markförhållandena. Videon nedan ger en bra överblick om hur processen går till:

Video som visar hur man gjuter plint med gjutrör i papp.

Färdiga plintar är antingen 50 cm eller 70 cm höga och kommer ofta med fästbeslag ingjutna. Välj plintar med fästbeslag som passar de stolpar du vill ha, det vanligaste är 100 mm och dessa passar för 95×95 mm stolpar. Beslagen kan också vara justerbara i höjd, dessa är lite dyrare men gör det enklare att se till att altanen hamnar i nivå när den monteras.  

Oavsett om du gjuter själv eller köper färdiga plintar så börjar du med att gräva ett hål som är lite djupare än plinten. I botten lägger du ett lager grus och packar det, t.ex. genom att dunka ner den färdiggjutna plinten några gånger. Ett tips är att sticka en stav genom hålen i plintens stolpskor för att få ett ordentligt handtag att lyfta med. Sen ställer du ner plinten i hålet. Gjuter du istället själv så ställer du ner röret i hålet och fyller på med betong. Fyll igen med grus och jord runt om och stampa noga. Därefter täcker du jorden med markduk med grus ovanpå för att stoppa ogräs från att växa. Tänk på att betong som du gjuter själv behöver vattnas ett par gånger per dygn de första 3-5 dygnen efter gjutning. Videon nedan ger en bra överblick kring processen:

Video som visar installation av plintar till altan.

Alternativ till plintar: Plattor, lecablock och markskruv

Bygger du en låg altan på stabil och väldränerad mark så kan bärverket vila direkt på plattor på mark. Plattorna kan vara av betong eller murblock av lättklinker. Tillvägagångssättet börjar med att matjorden tas bort på hela området där du ska bygga. Efter detta lägger du markduk med ett lager grus ovanpå för att göra det svårt för ogräs att växa. Bygger du ovanpå en tidigare stensatt uteplats har du tur, detta är nämligen en perfekt grund för bygget. 

Markskruvar är ett alternativ till plintar som blir allt vanligare. Dessa är gjorda av stål istället för betong och installeras oftast av en professionell montör som kommer hem till dig. Marken förborras och sedan skruvas skruven ner med en speciell maskin. De maskiner som används klarar mycket, frusen mark, asfaltsbelagd yta och stenar i marken är inga problem, men berg går inte och nyschaktad jord är inte heller ett bra underlag. Installeringen tar bara några minuter per skruv och man kan börja bygga direkt. Grunden blir minst lika stabil som med andra metoder och har man svårigheter med tunga lyft kan det också vara ett bra alternativ till betongplintar. 

En något ovanligare variant är att bygga direkt på berg. Gör du detta kan du helt enkelt borra och gjuta fast stolpskorna direkt i berget. Du kan också kombinera olika typer av grundläggning om marken varierar i höjd och typ.

Placering och avstånd mellan plintarna: Tabell

Hur tätt du behöver sätta plintarna, markskruvarna eller plattorna beror inte på vilken typ av grundläggning du väljer, utan istället på dimensionerna på det virke du bygger altanen med. Du kan använda denna tabell för att se vilket avstånd som gäller för just ditt bygge: 

Dimension bärlinaMax avstånd mellan plintar
45×1452,0 m
45×1702,5 m
45×1953,0 m

Tabell som visar maximalt avstånd mellan plintar givet dimension av bärlina.

Dimension stödregelCC avstånd stödreglarMax avstånd mellan bärlinor
45×9540 cm
60 cm
1,65 m
1,50 m
45×12040 cm
60 cm
2,15 m
1,90 m
45×14540 cm
60 cm
2,60 m
2,30 m

Tabell som visar max avstånd mellan bärlinor och CC-avstånd stödreglar givet dimension av stödregel.

När du sätter igång är det bäst att börja med hörnplintarna, dessa ska placeras ut mycket noga. Mät två gånger och mät även att diagonalerna är lika långa för att säkerställa att det blir rakt. Sedan drar du ett snöre runt plintarna och använder det som guide för att placera ut resterande stödpunkter i raka linjer. Det är bäst att ta det säkra före det osäkra och sätta in fler plintar om du är osäker på antalet. Kom dock ihåg att du kan lägga till fler stödpunkter efter att ramverket monterats ihop ifall du tycker att det sviktar för mycket om du ställer dig på det och gungar. Det finns nämligen inget tråkigare än en altan som sviktar.

Prisjämförelse

Slutligen kan det vara bra att jämföra priserna mellan de olika alternativen som presenterats i artikeln, då detta också kan ligga till grund för val av grundläggningstyp. I tabellen nedan presenteras en prisjämförelse mellan färdiggjuten plint (50 & 70 cm), markskruv, betongplatta och murblock.

GrundläggningstypPris
Färdiggjuten plint 50 cmUtan beslag ca 70-100 kr st.
Med beslag ca 100-180 kr st.
Färdiggjuten plint 70 cmUtan beslag ca 100-150 kr st. 
Med beslag ca 130-230 kr st.
MarkskruvEnligt offert*
BetongplattaCa 5-25 kr st.
MurblockCa 25-45 kr st.
Jämförelsedata inhämtad från de största byggvaruhusen 15-11-2021

*Det finns flera leverantörer av markskruv, oftast köper man dem som ett paket med installation inkluderat. Det är svårt att ange ett pris, det beror bland annat på markförhållanden, leverantör, och installatör. En uppskattning på 500 kr per skruv inkl. arbetet ges hos Micke på husgrunder.com. Kolla gärna med flera och jämför pris. 

Till egengjutna plintar behövs följande material:

  • Gjutrör ø150
  • Stolpsko, eventuellt justerbar sådan
  • Eventuellt ett armeringsjärn ø16
  • Betong

För en 600 mm lång plint landar priset på ca 150-250 kr per plint beroende på vart du köper materialet och om du behöver armeringsjärn eller ej. Den enklaste varianten där du gjuter utan papprör går på ca 125 kr. 

Alla priser är utan markpapp och grus.

3D Verktyg

Prova Altanplaneraren: ingen inloggning krävs och den fungerar på mobiler, datorer och surfplattor.

Avatar

DESIGNA I 3D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *